Nguyên liệu thực phẩm Thiên Bảo Anh
Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

Hạt dinh dưỡng

Hạt điều bể 100g

15.000₫

Hạt điều bể 1kg

130.000₫

Hạt bí không vỏ 100g

15.000₫

Hạt bí không vỏ 1kg

140.000₫

Bột hạnh nhân 100g

26.000₫

Hạnh nhân lát 100g

26.000₫

Bột hạnh nhân 1kg

235.000₫

Hạnh nhân lát 1kg

225.000₫

Hạt dưa không vỏ 100g

18.000₫

Hạt dưa không vỏ 1kg

159.000₫

Nho vàng khô 1kg

75.000₫

Nhãn nhục 100g

20.000₫

Nhãn nhục 1kg

160.000₫

Nho vàng khô 100g

10.000₫

Hạt chia 100g

17.000₫

Hạt chia 1kg

103.000₫