Nguyên liệu thực phẩm Thiên Bảo Anh
Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

Gia vị

Bột xí muội 1kg

220.000₫

Lá Marjoram 50g

50.000₫

Bột tỏi 100g

15.000₫

Hạt thì là 50g

10.000₫

Bột nem chua Lobo 70g

30.000₫

Hạt kỉ tử 50g

15.000₫

Hoa đại hồi khô 50g

30.000₫

Hạt xuyên tiêu 50g

25.000₫

Hạt tiểu hồi 50g

10.000₫

Lá nguyệt quế leaves 50g

25.000₫

Lá xạ hương thyme 50g

35.000₫

Lá Oregano 50g

39.000₫

Bột gừng VP 50g

10.000₫

Lá mùi tây Parsley 50g

43.000₫